INHOUD

De Ondernemers Circle bestaat uit ondernemers die eenmaal per kwartaal bij elkaar komen om even afstand te nemen van hun bedrijf en dagelijkse werkzaamheden om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen.

Deelname aan een Ondernemers Circle is voor zelfstandig ondernemers die gecommitteerd zijn aan hun eigen ontwikkeling en die van hun ondernemerschap, vanuit het besef dat hun niveau van bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling van doorslaggevende invloed is op de effectiviteit, innovativiteit en continuïteit van hun bedrijf.

Tijdens de bijeenkomsten vergroot je je inzicht in universele en tijdloze principes van persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en coachend leiderschap. Je wordt je nog bewuster van jouw unieke drijfveren, kwaliteiten, passies en talenten, alsook van de denk- en gedragspatronen die een verdere groei van jezelf en je onderneming in de weg staan.

Elke ontmoeting opnieuw verdiep je je inzicht in wat je collega’s en cliënten beweegt en tegenhoudt bij hun doen en laten. Je ontdekt de behoeften en verlangens die mensen in algemene zin hebben en wat de consequenties daarvan voor jouw als leidinggevende en ondernemer zijn.

We houden je in deze Circle op de hoogte van de laatste inzichten, ontwikkelingen, modellen en technieken op het gebied van persoonlijke effectiviteit, ondernemerschap, coaching en leiderschap.

De Ondernemers Circle biedt je de mogelijkheid om dit alles in een omgeving te doen waar je ontdekt en leert van de ervaring en expertise van collega-ondernemers. Hierdoor blijf je je perspectief op je eigen bedrijf, werk en rol verder verbreden en vernieuwen. Deze Circle wordt begeleid door John Schrederhof van de Dutch Leadership Academy.

We bouwen gezamenlijk aan een hecht en betrokken netwerk van support dat van onschatbare waarde is.

Voor meer informatie over de opzet en meerwaarde van een Circle zie de DLA Circles 

Een kennismakingsgesprek zal deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

DOELGROEP

Zelfstandig ondernemers

LOCATIE

Landgoed Zonheuvel

PRIJS

2400 euro per jaar (incl.catering, excl. BTW)

DATA

4 dagen (1 sessie per kwartaal) & 3 avonden (verdeeld over het jaar)