Iedereen die ernaar verlangt om zichzelf verder te ontwikkelen is welkom bij onze programma’s.

Maar we begeleiden vooral bewustwordingsprogramma’s voor mensen die zich in een rol of positie bevinden waar hun handelen en gedrag van directe invloed is op het bewustzijn, functioneren en welzijn van anderen. Zo behoren onder andere leiders van organisaties, coaches, trainers, psychologen, orthopedagogen, pedagogen, artsen en tandartsen tot onze doelgroep. Onze deskundigheid, ervaring en betrokkenheid dragen ertoe bij dat deelnemers in onze programma’s een doorbraak creĆ«ren in hun bewustzijn en effectiviteit als mens, professional en leider.

De diensten die wij in-company aanbieden zijn er op gericht om leiders te ondersteunen hun organisatie verder te ontwikkelen, waarbij vooral leiderschapsontwikkeling en de gewenste organisatiecultuur centraal staan.