INSCHRIJVING

U meldt zich voor een programma aan door het inschrijvingsformulier op de website in te vullen en naar ons te mailen. Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden gaat u akkoord met de op deze website vermelde inschrijving- en leveringsvoorwaarden.

Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum, door middel van een overboeking op een door de Dutch Leadership Academy (hierna: DLA) aangewezen bankrekening. We hebben het recht om uw plek aan een andere deelnemer toe te kennen, indien wij uw betaling niet binnen deze termijn hebben ontvangen.

VERHINDERING

Annulering is mogelijk tot vier weken voor het desbetreffende leiderschapsprogramma en dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Hiervoor zal een bedrag van € 200,- aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Vanaf vier weken voor aanvang van het programma zijn deelnemers het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten vervangen, mits u dit uiterlijk een week voor aanvang van het programma aan ons doorgeeft en de betreffende persoon door ons wordt toegelaten. Vervanging na de start van het programma is niet (meer) toegestaan.

UITVOERING

Om de hoge kwaliteit van onze programma’s te kunnen garanderen, staat het ons te allen tijde vrij om de inhoud, opzet en data van een programma te wijzigen en docenten of trainers te vervangen. In een dergelijk geval zal geen restitutie of vergoeding aan deelnemers worden uitgekeerd.

Indien u ervoor kiest om een of meerdere opleidingsdagen niet bij te wonen, dan zal geen restitutie of financiële compensatie voor die dagen plaatsvinden.

Indien wij besluiten dat het betreffende programma niet van start zal gaan en volledig komt te vervallen, zullen we het volledige deelnamebedrag binnen een week na melding hiervan aan u retourneren.

VERTROUWELIJKHEID

Zonder schriftelijke toestemming van de Dutch Leadership Academy is het als deelnemer niet toegestaan om materiaal, oefeningen of processen te gebruiken, te delen, te publiceren of te vermenigvuldigen.

AANSPRAKELIJKHEID

DLA verplicht zich tot het faciliteren van professionele en effectieve programma’s en voert deze programma’s overeenkomstig deze inschrijvingsvoorwaarden uit. DLA is niet verantwoordelijk voor wat deelnemers met opgedane inzichten, ervaring, kennis en expertise doen en de resultaten die ze ermee bereiken. Die verantwoordelijkheid berust bij de deelnemer. De Academie is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, waaronder tevens is begrepen gevolgschade, omzetverlies en gederfde winst.