Waar bewustwording, leiderschapsontwikkeling en concrete resultaten boeken hand in hand gaan

In onze bewustwordings- en leiderschapsprogramma’s staat de erkenning en verdere ontwikkeling van jouw leiderschapskwaliteiten centraal. Niet als een doel dat op zichzelf staat, maar als een weg en middel om de effectiviteit van jouw persoonlijk en interpersoonlijk leiderschap verder te verhogen .

In onze programma’s richt je je in eerste instantie op het erkennen en cultiveren van je sterkste punten, van de kernkwaliteiten die al volop aanwezig zijn en bijdragen aan jouw succes. Door deze te verfijnen en bewuster in te zetten draag je direct bij aan een verdere verhoging van je persoonlijke effectiviteit, als professional en leider.

Daarnaast ontwikkel je kernkwaliteiten die tot op heden onderbelicht zijn gebleven, wat betekent dat je in je manier van ‘zijn’ groeit en je ontwikkeling zich niet beperkt tot enkele aanpassingen in jouw gedrag en handelen. Hierdoor verhoog je je effectiviteit als mens en leider structureel en leg je de basis voor een levenshouding die jouw ontwikkeling blijvend ondersteunt. De interactieve, ervarings- en praktijkgerichte opzet van onze programma’s garandeert een directe en succesvolle toepassing in de dagelijkse praktijk.

Om je in dit proces optimaal te kunnen ondersteunen bestaan onze programma’s uit een krachtige combinatie van plenaire trainingssessies en persoonlijke mentoring op maat. Op deze manier profiteer je zowel van de dynamiek en synergie van sessies met collegaleiders, als van de kracht van de individuele ondersteuning die tijdens en tussen de sessies beschikbaar is.

Elk programma wordt begeleid door ervaren facilitators en coaches: ieder van hen is deskundige op het gebied van bewustwording, persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling. Ze zijn zeer betrokken bij jouw ontwikkeling als mens en delen een passie voor de ontwikkeling van je leiderschap en jouw organisatie.