Waar leiderschapsontwikkeling en resultaten boeken hand in hand gaan

In onze leiderschapsprogramma’s staat de erkenning en ontwikkeling van uw leiderschapskwaliteiten en talenten centraal. Niet als een doel dat op zichzelf staat, maar als een weg en middel om de effectiviteit van uw leiderschap en de resultaten van uw organisatie of team verder te verhogen.

In onze programma’s richt u zich in eerste instantie op het erkennen en cultiveren van uw sterkste punten, van de kernkwaliteiten en talenten die al volop aanwezig zijn en bijdragen aan uw succes. Door deze te verfijnen en bewuster in te zetten draagt u direct bij aan een verdere verhoging van uw effectiviteit als leider.

Daarnaast ontwikkelt u kernkwaliteiten die tot op heden onderbelicht zijn gebleven, wat betekent dat u op het niveau van ‘zijn’ groeit. Hierdoor verhoogt uw effectiviteit als leider structureel en legt u de basis voor een levenshouding die uw ontwikkeling blijvend ondersteunt. De interactieve, ervarings- en praktijkgerichte opzet van onze programma’s garandeert een directe en succesvolle toepassing in de dagelijkse praktijk.

Om u in dit proces optimaal te kunnen ondersteunen bestaan onze programma’s uit een krachtige combinatie van plenaire trainingssessies en persoonlijke mentoring op maat. Op deze manier profiteert u zowel van de dynamiek en synergie van sessies met collegaleiders, als van de kracht van de individuele leiderschapsondersteuning die tussen de sessies beschikbaar is.

Elk programma wordt begeleid door ervaren leiders, trainers en mentoren: ieder van hen is deskundige op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Ze zijn zeer betrokken bij uw ontwikkeling als mens en delen een passie voor de ontwikkeling van uw leiderschap en je organisatie.